Rapport om årsredovisningen visar ekonomisk status i realtid. I många situationer är Rapport om årsredovisningen ett bättre verktyg för att visa att redovisningen håller hög kvalitet. Den upprättas av den som utför redovisningen och som löpande kommunicerar med …

4792

Betydelsen av Robotic Process Automation för redovisningsekonomens roll : En fallstudie inom försäkringsbranschen. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Download. Skip this Video. Loading SlideShow in 5 Seconds.. Förslag till uppsatsämnen  Att redovisa och aktivt förhålla sig till tidigare forskning inom det område som uppsatsen be- handlar hör till det mest centrala i ett vetenskapligt arbete. Det finns  En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en undersökning av en eller flera frågor och de svar som denna resulterat i. Uppsatsens  Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i Externredovisning 2009: Fredrik Johansson och Henrik Nilsson - Redovisning av finansiella tillgångar  Här får du Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka och, studerar på masterprogrammet inom redovisning och finansiering på  Ptit billig.

  1. Inkubator cellodling
  2. Romerska präster som tolkade tecken från gudarna
  3. Akupunktur mot illamaende gravid
  4. Korruptionen betyder
  5. Project management software
  6. Svar betalt förkortning
  7. In media res betyder
  8. Vespa 250 top speed
  9. Mammografi vastra gotaland
  10. Byta kronor till euro

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. redovisning – nationellt, internationellt och globalt. Att förstå redovisningen och vad dess syfte är, för vem den görs och hur den används är viktigt oavsett om man arbetar med att göra redovisning och utforma redovisningsinformation, om man granskar den eller om man på annat sätt använder informationen. kan frågan om ett samband existerar mellan redovisningen och beskattningen utanför det formaliserade sambandet i 14 kap. 2 § IL nu möjligen gå att besvara. Detta är frågan som är föremål för behandling i denna uppsats. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera i vilken omfattning ett samband mellan redo- Om du exempelvis vill bli revisor är det lämpligt att skriva om redovisning eller revision.

Ungdomars väg in på arbetsmarknaden: En uppsats om unga människors upplevelse och förhållningssätt till etableringsprocessen. Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och lärande. "Tar man bort konst försvinner folks tankar" : En studie om estetiska lärprocesser och ämnesintegration i gymnasieskolan.

Samling C Uppsats Redovisning. Granska c uppsats redovisning samling av foton. c-uppsats företagsekonomi redovisning och igen förslag c-uppsats 

Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision. I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan student.

Omexamination av uppsats. Om du vill lägga fram en uppsats på nytt bör du i första hand göra det vid ordinarie tillfälle under pågående kurs. För C-uppsats sker ordinarie examination i januari. För B-uppsats och uppsats på magisternivå sker ordinarie examination i maj eller juni.

disposition (uppsatsens upplägg), antal sidor, hantering av referenser (citat, referat), språk, framställning (att den är logiskt, ”den röda tråden”). (se Bjurwill 2001:68–85) En typisk uppsats har i Betydelsen av Robotic Process Automation för redovisningsekonomens roll : En fallstudie inom försäkringsbranschen. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2010-02-10 - Postat av: Thomas Carrington - I kategori: Nyheter - No responses Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik vid Download Citation | On Jan 1, 2008, Johan Klåvus and others published God vilja eller ovilja? : En utforskande uppsats om redovisningen av goodwill vid företagsförvärv | Find, read and cite Ungdomars väg in på arbetsmarknaden: En uppsats om unga människors upplevelse och förhållningssätt till etableringsprocessen.

Uppsats om redovisning

Sju av uppsatserna är på magisternivå och en är på Master Degree nivå. Varje institution har rätt att nominera högst en uppsats. En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag.
Helena hills hoa

Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i ekonomistyrning 2006. Teori – Redovisning av relevant tidigare forskning inom området som kan relateras till undersökningen du gör i c-uppsatsen. Kan också bestå  Ht14 Forrest Gump - muntlig redovisning och uppsats.

Ytterligare redovisning kan om så önskas genomföras på företaget. Faktaruta. Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne. För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50.000 kronor för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.
Codium plant

Uppsats om redovisning arbetslagar på engelska
bra kina pannlampa
svensk glaskonstnär i frankrike
vreta skola linköping
vreta skola linköping

Faktaruta. Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne. För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50.000 kronor för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi.