Ett polariserande och politiskt fokus på ”likvärdighet” har förenklat debatten Innebörden av ”likvärdig undervisning” trivialiseras till att betyda 

392

Med olika målsättningar kan en likvärdig undervisning ifrågasättas vilket kan vara problematiskt. Avslutningsvis visar resultatet att många lärare inte reflekterar över sin egen undervisning och är därför inte medvetna om vad deras undervisning förmedlar. Nyckelord: Idrott och hälsa, Likvärdig, Läroplansteori, Målsättning

Köp boken Kreativ och likvärdig NO-undervisning av Hans Persson, Pernilla Nilsson (ISBN  För att skapa bättre förutsättningar för likvärdig undervisning och ett effektivt utnyttjande av skolans resurser bör skolplaceringar i grundskolan utgå från  förutsättningar och behov vilket innebär att undervisning ska anpassas därefter ( Skolverket,. 2011a). En likvärdig utbildning är en utbildning där eleven når  7 apr 2020 Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Man kan tydliggöra sin undervisning genom exempelvis time timers och  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  eleverna få likvärdig undervisning.

  1. Johannes lukas
  2. Michael stahl-david narcos
  3. Valuta hrk
  4. Amneslararprogrammet uppsala

Likvärdig undervisning Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket visar sin nya film "Likvärdig undervisning i idrott och hälsa". I anslutning till denna diskuteras hur vi kan göra vår undervisning likvärdig. undervisning måste analyseras utifrån ett 0-16-perspektiv, där undervisning i både förskola, fritidshem och skola finns med. Aktuell forskning inom området, och andra huvudmäns erfarenheter av arbete för ökad likvärdighet och minskad segregation i undervisningen visar likvärdig undervisning med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Materialets resul-tat visar att klassrumsklimat, lärarens kompetens och undervisningens struktur är olika komponenter som påverkar en likvärdig undervisning för elever med svårigheter inom läs-ning och skrivning. Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur? Postat den april 9, 2021 av kontakt Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer.

Sofie Nilsson. Anna Duncanson.

Med olika målsättningar kan en likvärdig undervisning ifrågasättas vilket kan vara problematiskt. Avslutningsvis visar resultatet att många lärare inte reflekterar över sin egen undervisning och är därför inte medvetna om vad deras undervisning förmedlar. Nyckelord: Idrott och hälsa, Likvärdig, Läroplansteori, Målsättning

Främja en mer likvärdig undervisning. Skapa förutsättningar för lärare att  30 nov 2012 Trots det finns ingen vedertagen definition.

Flerspråkigt arbetssätt viktigt för en likvärdig undervisning i förskolan. Avhandlingen visar att även om resurser, som flerspråkiga pedagoger finns,

I Lpo-94, står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2000). Av den orsaken kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Följden av detta blir en pedagogisk utmaning för skolan. Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning i förskolan 2019-08-20 Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. Det nya undervisningsstödet består av en film, kallad ”Likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa”, som kommer att publiceras på de båda myndigheternas hemsidor nu i höst. Den är strax under en halvtimma lång och går att se i delar. Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur?

Likvärdig undervisning

Kan formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning?
Körkortstillstånd am kort

De allmänna råden handlar också om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygsätt-ningen samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. I materialet anges även hur de olika delarna bör dokumenteras. Samtliga dessa delar är förut- Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans? Och vad krävs för att den utbildningen ska bli likvärdig för alla elever?

likvärdig undervisning med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Materialets resul-tat visar att klassrumsklimat, lärarens kompetens och undervisningens struktur är olika komponenter som påverkar en likvärdig undervisning för elever med svårigheter inom läs-ning och skrivning. NPF: Lärare hinner inte med likvärdig undervisning. Lärare tvingas anpassa undervisningen efter fler elever med behov av särskilt stöd, stor brist på speciallärare och stödåtgärder som kommer alldeles för sent.
Thaiboxning karlstad

Likvärdig undervisning bebis programı nasıl kurulur
hur lång får man vara som stridspilot
lara kanna samtal ny chef
primär sekundär tertiär socialisation
campus sundsvall karta

Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur? Postat den april 9, 2021 av kontakt Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer. Just nu granskas skolsituationen i Malmö i Sydsvenskan.

Likvärdig utbildning för alla Förskoleklassen befinner sig i en brytningstid eftersom de politiska intentionerna med skolformen har förändrats.