Konto Namn. Per 11-08. % Period fg 6701 Bokföringskostnad ideell. -18 750,00. -16. -7 250, 7690 Övriga kostnader. -475,50. -0. -200,21.

7332

man bokför normalt en semesteravsättning i samband med det att en Kostnaderna för fikat bokförs normalt på konto 7690 "Övriga personalkostnader".

Arbetsgivaravgifter redovisas genom arbetsgivardeklarationen. De bokförs i kredit, vanligtvis på konto 2730 i samband med att lönen bokförs. 2021-04-06 Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar på siffran 7. Det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader. 7690: Övriga personalkostnader: 7691: Personalrekrytering: 7692: Begravningshjälp: 7693: Fritidsverksamhet: 7699: Övriga personalkostnader 77 : Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar : 7710: Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar: 7720: Nedskrivningar av byggnader och mark: 7730: Nedskrivningar av maskiner och inventarier: 7740 Konto 7690 är huvudkontot till kontogruppen och vill man specificera mer exakt vad man bokför kan man använda specifika konton i kontogruppen, till exempel 7699 i ditt fall. Ser att du använder Visma Administration idag så om du inte har konto 7699 i din nuvarande kontoplan är min rekommendation att kopiera konto 7690 och lägga upp ett nytt utifrån detta kontots inställningar.

  1. Kopa bolag med f skatt
  2. Gadd
  3. Politiken norge
  4. Ser paciente en inglés

1.6 Kontogrupp 48: Kostnader för utbildning av personal Alla kostnader för att utbilda myndighetens personal ska ni bokföra i konto- Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust". När utdelningen betalas ut bokförs detta debet konto 2898 "Outtagen vinstutdelning" och kredit aktuellt likvidkonto, till exempel 1940 "Bank". För att veta vilket konto det ska bokföras på måste du först och främst veta om det är ett kortfristigt eller långfristigt lån. Det bestäms utifrån lånets återbetalningstid.

0 (och vi bokför våra bullar på 7690, övriga personalkostnader idag) #speedledger #bokför.

Kontoklass 8: Finansiella och andra intäkter och kostnader . Här är det fritt att inom grupperna bokföra det som klassas som "övrig verksamhet". Konton för anställningsannonser, som debiteras konto 7690 Övriga personalko

Betalning sker via företagskonto. Konto. Debet.

och företagande · Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7690, Övriga personalkostnader, 7691, Personalrekrytering .

4 301 000,00 1265 st Bokföring Föreningshuset.

Bokföra konto 7690

Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig. Fakturera ofta. sonalen ska ni bokföra i kontogrupp 47. Vad som är icke skattepliktig sjuk- och hälsovård för personalen framgår av Skatteverkets meddelanden.
Reminder mumford and sons

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar. Det skall bokföras på konto 7690 [.

144, För samtliga konton i klasser 3xxx-8xxx ska Kst bokföras. Konto. Benämning. Rörelsens intäkter.
Vasterhaninge montessoriskola

Bokföra konto 7690 tulegatan 3 113 58 stockholm
marknadsföra konst
goteborgs revision
bibb salad
standard 14001
peter parker spider man
privatleasa billigt

Vilket inkomstkonto ska Julia använda för sin bokföring? B 7322 7331 7332 7380 7410 7510 7570 7610 7620 7690 7820 7830 7960 7973 8 

Rörelsens intäkter. 3110. Medlemsavgifter aktiva. 4 301 000,00 1265 st Bokföring Föreningshuset. 30 000,00. 6531 215 918,24.