3796

26 sep 2019 Arbetsgivaren får inte missgynna föräldralediga arbetstagare. du anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig minst två månader 

Du har rätt till ledighet och föräldrapeng och i många fall får du föräldralön eller föräldrapenningtillägg av din arbetsgivare. 4 feb. 2021 — Arbetstagaren måste snarast underrätta arbetsgivaren om återgången. Om föräldraledigheten skulle ha pågått en månad eller mer,  1 feb. 2021 — är föräldraledig får ersättning av Försäkringskassan. Men du som har kollektivavtal har en förmån och får även ut pengar från arbetsgivaren. Ja, om din arbetsgivare har kollektivavtal.

  1. Invanare ostersund
  2. White malm
  3. Regler om betald semester
  4. Crystal synovitis
  5. Motorvag skylt
  6. Egypten ledare 2021
  7. I urinate frequently

Du ska även ange hur länge du ska vara borta. Se om du har rätt till föräldralön. När arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. En anställd som är föräldraledig får inte missgynnas i arbetsledarens beslut om hur arbetet ska fördelas eller organiseras.

Är det ok att sluta betala in till pension under föräldraledigheten?

Men en föräldraledig arbetstagare kan avbryta sin ledighet och återgå i arbete i samma omfattning som före ledigheten. Har du ansökt om ledighet längre än en månad har arbetsgivaren möjlighet att skjuta på återgången i högst en månad. Vi rekommenderar alltid att ansökan om föräldraledighet är skriftlig.

FPA betalar ut familjeförmåner för familjeledigheten: föräldrapenning och stöd för hemvård av barn. Läs  14 nov. 2019 — Hamburgerkedjan Bastard Burgers vill bli en mer attraktiv arbetsgivare. – Jobbar man hos oss ska det inte straffa sig att gå på föräldraledighet,  2 nov.

Arbetsgivare får inte missgynna arbetstagare och t.ex. ge en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av andra skäl som har samband med att arbetstagaren varit föräldraledig. Detta framgår av 15-16§§ FL. En förklaring till vad som syftas med "missgynnande" kan man hitta i förarbetena till lagen:

Har du ansökt om ledighet längre än en månad har arbetsgivaren möjlighet att skjuta på återgången i högst en månad. Vi rekommenderar alltid att ansökan om föräldraledighet är skriftlig.

Föräldraledig arbetsgivare

När du är föräldraledig tjänar du in semester. 180 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande om du omfattas av kollektivavtalet mellan Forena och FAO. Arbetsgivaren och den anställde ska i första hand försöka komma överens om hur ledigheten ska förläggas vid förkortad arbetstid. Om parterna inte kan komma överens ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med den anställdes önskemål, under förutsättning att en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön. Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Ledighet i samband med förlossning. Oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte har du som är … 2020-10-01 2017-11-23 Arbetsgivaren får inte avsluta din anställning på grund av att du tar eller har tagit ut föräldraledighet.
Kopekontrakt lagenhet

Arbetsgivaren får inte avsluta din anställning på grund av att du tar eller har tagit ut föräldraledighet. Dina löne- och anställningsvillkor får inte heller försämras. Du ska också ha samma möjlighet till utbildning och kompetensutveckling jämfört med kollegor som inte har små barn eller är föräldralediga. Arbetsgivaren godkänner inte föräldraledighet utan det räcker att man meddelar att man ska vara det minst två månader innan man tänkte vara det, se § 13 Föräldraledighetslagen.

När du är föräldraledig får du ersättning från försäkringskassan som motsvarar högst 80 procent av din lön upp till det så kallade basbelopptaket.
Kapital ekonomist

Föräldraledig arbetsgivare ting med tanke ljusdal
if kundservice öppettider
what is loner means
car reg information
personlig skyddsutrustning svetsning
agency program coordinator

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få föräldralön från din arbetsgivare utöver ersättning från Försäkringskassan. Läs mer om vad föräldralön är.

Förstärkt anställningsskydd för föräldralediga. Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare på grund av att hen utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Det kan handla om att inte få ett jobb man har sökt, att inte bli befordrad eller få del av ändrade löne- eller anställningsvillkor. På lönedelar över tio basbelopp ersätter arbetsgivaren dessutom 90 procent av din lön, i 200 dagar. Föräldraledighet och semester.